malé nezávislé nakladatelství


Nakladatelství Perplex vzniklo v Opavě v roce 2006 z podnětu tří literárních nadšenců: Martina Kubíka, Jana Kunzeho a Dana Jedličky.

Od svých prvopočátků se edičně zaměřuje zejména na současnou českou poezii. Původním záměrem bylo soustředit kolem sebe autory z moravskoslezského regionu, vydávat jejich tvorbu a aktivně ji propagovat prostřednictvím autorských čtení; takto projekt fungoval prvních zhruba pět let své existence. Díky rostoucímu renomé nakladatelství se jeho autorský okruh postupně rozšířil a dnes zahrnuje básníky a básnířky z nejrůznějších částí České republiky. Své knihy v nakladatelství Perplex vydali například Daniel Hradecký, Olga Stehlíková, Vít Slíva nebo Radek Fridrich.

Součástí činnosti nakladatelství byl také doprovodný cyklus literárních večerů s názvem „Nadějné vyhlídky“, který nakladatelství pořádalo v letech 2007–2017 a jenž byl po dlouhou dobu ústředním místem setkávání opavských příznivců poezie. Na tento cyklus navázalo pět ročníků volněji pojaté akce „Básnický maraton“, díky níž se v Opavě představila velká část současné české básnické scény.