Rodokmen Mary de Rachewiltz – Jakub Guziur

150 

Kniha představuje českému čtenáři básnířku Mary de Rachewiltz (*1925), dceru amerického modernistického básníka a kritika Ezry Pounda.

Úvodní studie „Letokruhy rodokmenu“ zasazuje Maryin život a dílo do širšího kontextu osudů Poundovy rodiny a jeho literární tvorby. Druhou část publikace tvoří výbor ze sbírek Family Tree, Whose World?, For the Wrong Reason a dosud nevydaných rukopisů; na jeho překladu se podíleli Petr Mikeš, Jakub Guziur a Anna Kareninová. Knihu uspořádal a k vydání připravil Jakub Guziur. Autorem doprovodných kreseb je olomoucký výtvarník Pavel Herynek.