Vyšlo 27. června 2009
ISBN 978-80-903908-8-1

250 výtisků (50 ručně číslovaných)
62 stran, pevná vazba, barevný přebal

OBJEDNAT

Michal Vokurka / fotografie
Pavel Maček, Lucia Tokárová 
/ grafická úprava, typo a návrh obálky

Tři desítky textů, které Vlaďka Vokurková Košková shrnula do sbírky s názvem Dny blízké odpovědi, jsou autorčiným knižním debutem. Sbírka představuje výběr z několika rukopisných souborů, obsahujících texty datované převážně lety 1995–2000. Přestože jde o texty vzniklé v období autorského zrání a přirozeného hledání vlastního básnického výrazu, dokáží na mnoha místech překvapit nadhledem a schopností ironizujícího odstupu: v nich nachází autorčina intimní lyrika potřebný korektiv.

Texty připomínající záznamy z deníku, rozepsané vzkazy či útržky jakýchsi soukromých litanií spojuje „věčné“ téma možnosti domluvy mezi ženským a mužským světem. To se ohlašuje jak v názvu sbírky, tak i její grafickou úpravou, v symbolice složených závorek jakožto dvou (ne)komunikujících obličejů. Autorka však téma nepojímá jako střet dvou odlišných principů – a možná právě proto zůstává její psaní důvěryhodným.

ohlasy a recenze

„V její poezii jako bychom vstupovali za zrcadlo, kde platí jiné zákony a i jazyk má podobu prostředníka nepřetržitých proměn dimenzí nazírání niterné emocionální variability.“

Mirek Kovářík / Zelené peří
"Právě lehkost je výraznou předností této poezie. Není to přitom povrchnost, i když Vokurková Košková ví, jak slastné je jen tak se sklouznout po povrchu, tak jako děti zkoušejí pevnost zamrzlých kaluží. Její poezie umí být uměřeně hravá, což zní jako podivný protiklad, ale je to tak, a co víc, funguje to.“

Simona Martínková-Racková / Tvar

AUTORka


Vlaďka Vokurková Košková
 (nar. 1975 v Opavě) vydala opožděnou prvotinu Dny blízké odpovědi (2009). Texty z této sbírky byly uveřejněny v Literárních novinách a zazněly v rozhlasovém týdeníku pro mladou poezii Zelené peří a na jazzovém Radiu Hortus. soutěže Dresdner Lyrikpreis / Drážďanská cena lyriky.