Vyšlo 21. března 2019
ISBN 978-80-87370-23-0

400 výtisků
80 stran, pevná vazba, papírový přebal

DOPRODÁNO

Kristina Kallert / překlad do němčiny
Jan Gřešek
 / grafická úprava, typo a návrh obálky

Novou, dvojjazyčnou knihu Radka Fridricha tvoří básně, krátké prózy a črty, jejichž společným jmenovatelem je železniční linka S1: regionální trať propojující české a německé příhraničí.

Po letech cestování z Děčína přes Bad Schandau do Drážďan a Míšně přetvořil autor své deníkové záznamy v pestrý soubor textů, v němž se jeho lyrický subjekt pohybuje jako vnímavý básník i znuděný pasažér. Náladové, lyrizující líčení se zde potkává s věcným popisem, každodenní přepravní banalita se stává výzvou pro autorovu imaginaci. Výsledkem je kniha stylově různorodá, kompozičně však přísně organizovaná jako německá železniční doprava.

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury ČR a statutární město Děčín. Děkujeme!

AUTOR

Radek Fridrich (nar. 1968 v Děčíně) je básník, výtvarný autodidakt, překladatel a příležitostný recenzent. Autor, jehož dílo je silně spjato se severočeskou krajinou, tedy prostředím, které tradičně formovala německá kultura a mentalita a které bylo po 2. světové válce připraveno o své původní obyvatelstvo i několikasetletou kulturní paměť.

Vydal celkem dvanáct básnických knih, z novějších sbírek uveďme Krooa krooa (2011), Nebožky / Selige (2011), Ptačí řečí (2017) a Linie S1 (2019). Za sbírku Krooa krooa získal cenu Magnesia Litera 2012 v kategorii poezie. Třikrát byl nominován do finále mezinárodní soutěže Dresdner Lyrikpreis (Drážďanská cena lyriky). Jeho básně byly přeloženy do několika jazyků.