Vyšlo 8. listopadu 2011
ISBN 978-80-87370-04-9

500 výtisků (50 ručně číslovaných)
96 stran, pevná vazba, papír přebal

DOPRODÁNO

Petr Kříž / ilustrace
Jana Krötzsch 
/ překlad do němčiny
Pavel Maček, Lucia Tokárová 
/ grafická úprava, typo a návrh obálky

Dvojjazyčná, česko-německá sbírka Radka Fridricha volně navazuje na jeho starší knihu Řeč mrtvejch / Die Totenrede z roku 2001. Básnicky ztvárňuje životní příběhy žen z předválečného Děčínska, přičemž některé vycházejí ze skutečnosti (kronikářské záznamy, zprávy z tisku), jiné jsou autorskou fikcí inspirovanou dobovými relikviemi (staré fotografie, jména a nápisy na hrobech).

Básně představují monology mrtvých žen, které vyprávějí své životní osudy, líčí soužití s muž- skými protějšky, rodiči a dětmi, popisují všednodenní život, práci, rodinné tragédie i vlastní smrt. Tragičnost se v knize mísí s humorem a banalitou, básnická zkratka s lyrickým líčením, výčet s historkou, svět lidí je (jak jsme u Fridrichovy tvorby zvyklí) prolnut polosvětem místních legend a nadpřirozených bytostí.

Kniha byla od počátku koncipována jako básnicko-výtvarný celek. Jednotlivé básně sbírky mají své grafické protějšky vytvořené děčínským výtvarníkem Petrem Křížem, který s autorem v minulosti úspěšně spolupracoval na knize pověstí z Děčínska Modroret (2008).

ohlasy a recenze

„Celé to mnohohlasí tvoří sbírku tlumeně dramatickou, v mnohosti svých podob zvlněnou jako Krušné hory (Erzgebirge), které jsou 'dějištěm' těchto lyrických příběhů. Co je však nejpodstatnější: tyto znovu zpřítomnělé osudy se nevyčerpávají tím, že vydají svědectví o sobě samých či o takzvaném ženském údělu. Jejich dosah je větší, závažnější – na malé ploše a ve skromném gestu mimoděk odkrývají mnohé z toho, co je obecně lidské.“

Simona Martínková-Racková / Tvar
„Mnohotvárnost a chytrost kompozice, to jsou Fridrichovy hlavní devízy. Jeho 'experiment' funguje – ženy z kamenů ožívají, jejich životy k nám promlouvají a my jim přihlížíme se sympatiemi.“

Michaela Otterová / Tvar
„Básník má cit pro základní lidské situace, pro osud ženy, jeho hrdinky dávají život, starají se o něj, prožívají partnerské krize, oplakávají mrtvé, jsou podrobovány krutým zkouškám osudu. Sbírka má řadu opravdu silných míst, jako např. báseň Anna Hille, Stará Uhmannová nebo Vogelka a jiné. “

Zdeněk Mitáček / blog Podél trati

AUTOR


Radek Fridrich
 (nar. 1968 v Děčíně) je básník, výtvarný autodidakt, překladatel a příležitostný recenzent. Autor, jehož dílo je silně spjato se severočeskou krajinou, tedy prostředím, které tradičně formovala německá kultura a mentalita a které bylo po 2. světové válce připraveno o své původní obyvatelstvo i několikasetletou kulturní paměť.

Vydal celkem dvanáct básnických knih, z novějších sbírek uveďme Krooa krooa (2011), Nebožky / Selige (2011), Ptačí řečí (2017) a Linie S1 (2019). Za sbírku Krooa krooa získal cenu Magnesia Litera 2012 v kategorii poezie. Třikrát byl nominován do finále mezinárodní soutěže Dresdner Lyrikpreis (Drážďan- ská cena lyriky). Jeho básně byly přeloženy do několika jazyků.

Vydání knihy podpořila firma Valdemar Grešík – Natura. Děkujeme!