Vyšlo 30. května 2015
ISBN 978-80-87370-14-8

300 výtisků
64 stran, pevná vazba, papírový přebal

OBJEDNAT

Jan Gřešek / výtvarný doprovod, grafická úprava a návrh obálky

Nový soubor textů Viktora Špačka potvrzuje obecnější tendenci v současné české poezii, která postupně opouští vyčerpané lyrické obsahy a snaží se více a přesněji reflektovat reálnou existenci v reálném světě 21. století. Centrem autorova záběru jsou často sousedské, pracovní, partnerské a obecně mezilidské vztahy, jejichž (ne)funkčnost je dnes a denně testována a nepříjemně obnažována v banálních situacích. Zde autor kromě pozorovatelského talentu a mnohdy nesmlouvavého postřehu dovede uplatnit také nadhled, odstup a (sebe)ironii, prozrazující lidskou i tvůrčí zralost. Právě tyto „lehčí“ polohy dodávají autorově poezii určitou ozdravnou katarzi, uplatňuje je však uměřeně a ukázněně: aniž by obrušovaly ostrost jeho básnické výpovědi a ubíraly jí na naléhavosti.

AUTOR

Viktor Špaček (nar. 1976 v Praze) je básník, prozaik a výtvarník – vystudoval sochařství na VŠUP u Kurta Gebauera. Vydal sbírky Zmínky a případky (2007), Co drží Nizozemí (2010) a Nejasný rozměr (2015). Jednotlivé básně mu vyšly ve francouzštině, angličtině a italštině, je zastoupen v italské antologii mladé české poezie Rapporti di errore (2010), v anglické antologii From a terrace in Prague (2011) a také ve třech ročnících sborníku Nejlepší české básně. V roce 2015 vydal povídkový soubor Něco cirkusového.

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Děkujeme!