Vyšlo 31. prosince 2016
ISBN 978-80-87370-17-9

300 výtisků
64 stran, pevná vazba, papírový přebal

OBJEDNAT

Marek Pražák / výtvarný doprovod a fotografie
Jan Gřešek 
/ grafická úprava a návrh obálky

Název knihy a samotný motiv proluky (tj. prázdného místa v zástavbě, které bylo původně domem a domovem) je pro sbírku debutujícího Jana Nemčeka symbolický i určující. Jednak avizuje převážně městský prostor, v němž jednotlivé texty rozehrávají své děje, jednak předznamenává jejich témata: opuštěnost, vykořeněnost a odcizení, necitlivost a ignorance, vytrácející se lidský rozměr života v postindustriální Ostravě, relativizace slova „domov“. K tradičním zdrojům vnitřního neladu u mladších básníků – generační či rodinný konflikt, deziluze ze vstupu do „reálného“ života, vztahové peripetie – se u Jana Nemčeka velmi výrazně přidávají také podněty vnější: čím dál hmatatelnější ekonomická a politická arogance, stereotypizace života v důsledku nepřetržitého konzumu, devalvace jazyka vyprázdněným reklamním a mediálním žvástem, nepopiratelná existence lidské chudoby okolo nás.

V tomto konkrétním ohledu se autor řadí k aktuálnímu proudu ohmatávajícímu možnosti básnické angažovanosti ve světě, aniž by se ovšem stával plakátovým kritikem sociální či jiné nespravedlnosti. Není nositelem občansky uvědomělých gest, není naivním hlasatelem revoluce: jeho osobní „angažovanost“ ve světě mizejících hodnot je v prvé řadě nutnou básnickou sebeobranou.

Kniha byla nominována na Cenu Jiřího Ortena 2017.

ohlasy a recenze

„Jan Nemček zanechává čtenáře uprostřed proluk. Na prázdné parcele s prolukou v duši. Zacyklí a náhle zhasne. Tohle je sbírka, která udělá v Ostravě zářez. A jizva bude trvalá.“

Ivan Motýl / Ostravan.cz

AUTOR


Jan Nemček
 (nar. 1986 v Ostravě-Vítkovicích) publikoval v časopisech Host, Tvar, H_aluze, Weles, Artikl, Protimluv a dalších, jeho básně zazněly také v rozhlase. V Ostravě organizuje příležitostná autorská čtení pod názvem Literární sprcha.

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Děkujeme!