Vyšlo 25. 10. 2023
ISBN 978-80-87370-29-2

300 výtisků
144 stran, brožovaná vazba s klopami

OBJEDNAT

Michal Puhač / výtvarný doprovod, grafická úprava a návrh obálky
Ivo Harák, Michal Jareš, Jiří Koten / doprovodné texty

První souborné vydání tří tematicky souvisejících básnických sbírek, vytvořených autorem v letech 2001 až 2011. Původně samostatně vydané, ale úzce propojené (a dnes již beznadějně nedostupné) knihy jsou zasazeny do českých Sudet – prostředí, které bylo tradičně formováno německou kulturou a mentalitou a jež bylo po válce připraveno o své původní obyvatelstvo i několikasetletou kulturní paměť. Životní osudy Fridrichových česko-německých postav ovšem nepředstavují a nechtějí vzývat nějaký dobový lokální svéráz: jsou univerzálními lidskými příběhy. I proto je jejich nové vydání více než jen osobním uměleckým příspěvkem do diskuse o osudu obyvatel našeho pohraničí.

Vydání knihy podpořilo statutární město Opava a statutární město Děčín. Děkujeme!

AUTOR

Radek Fridrich (nar. 1968 v Děčíně) je básník, výtvarný autodidakt, překladatel a příležitostný recenzent. Autor, jehož dílo je silně spjato se severočeskou krajinou, tedy prostředím, které tradičně formovala německá kultura a mentalita a které bylo po 2. světové válce připraveno o své původní obyvatelstvo i několikasetletou kulturní paměť.

Vydal celkem dvanáct básnických knih, z novějších sbírek uveďme Krooa krooa (2011), Nebožky / Selige (2011), Ptačí řečí (2017) a Linie S1 (2019). Za sbírku Krooa krooa získal cenu Magnesia Litera 2012 v kategorii poezie. Třikrát byl nominován do finále mezinárodní soutěže Dresdner Lyrikpreis (Drážďanská cena lyriky). Jeho básně byly přeloženy do několika jazyků.