Vyšlo 30. prosince 2013
ISBN 978-80-87370-11-7

300 výtisků
64 stran, pevná vazba, barevný přebal

OBJEDNAT

Antonín Handl / ilustrace
Jan Gřešek
 / grafická úprava a návrh obálky

Básnické prvotiny mívají tendenci k určité sebestřednosti – bolestnému prožívání vlastního „já“ na osudové trajektorii směřující k nedosažitelnému „ty“. V debutové sbírce Tomáše Čady nic takového nenajdeme. V jeho krátkých, sevřených a jen zdánlivě jednoduchých verších už lze vystopovat poctivou reflexi života; vše je zde hmatatelné a hmatané, zaslechnutelné a zaslechnuté; vše se odehrává v konkrétním světě, jehož každodennost autor okouší s nedůvěrou, obavami a často i bezradným soucitem. Zůstává-li jeho „já“ v takovémto světě osamělé, není to důsledek citových zklamání, nýbrž pociťované nemožnosti v něm nějak smysluplně existovat. Překonávání komunikačních, generačních i sociálních bariér se tak stává výzvou, již autor přijímá s rizikem nejistého výsledku, ale se sympatickou opravdovostí a zaujetím. Řečeno volně slovy Mihaila Sebastiana: sbírka Spodní patra „věří jen v člověka osamoceného, ale právě v něj má velikou důvěru.“

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Děkujeme!

AUTOR

Tomáš Čada (nar. 1985 v Jihlavě) je spoluzakladatelem a bývalým šéfredaktorem Literárně-kulturního časopisu H_aluze, který vycházel v letech 2007–2017. Vydal sbírky Spodní patra (2013) a Vše o lásce (2019). Své texty publikoval též časopisecky (mj. ve Tvaru, Psím víně, v příloze Salon deníku Právo) a ve výběrové ročence Nejlepší české básně 2013. Podílí se na organizaci literárních akcí, v minulosti byl dramaturgem pražského Domu čtení.