Vyšlo 28. prosince 2021
ISBN 978-80-87370-28-5

400 výtisků
224 stran, pevná vazba, papírový přebal

OBJEDNAT

Vít Slíva / fotografie
Michal Puhač 
/ grafická úprava, typo a návrh obálky

Básník Vít Slíva si v letech 1977 až 2008 vedl soukromý deník nazvaný Dnění, čítající více než 3500 stran. Tento soubor, jenž obsahuje jak poetické záznamy všedního dne, tak příležitostné básně, se v českém literárním prostředí stal určitou legendou. O jeho existenci se mezi básníky dobře ví, ale konkrétní obsah deníku je zahalen tajemstvím, poněvadž autor z něj dosud nic – až na drobné výjimky – nepublikoval. Výbor Vzkřísit to vše! je tedy prvním knižním vydáním tohoto jedinečného materiálu.

Knihu tvoří dvě části vzájemně odlišené formou i funkcí. První část obsahuje deníkové záznamy psané jazykem, který nezapře básnické vidění i léta literární praxe. Tyto záznamy každodennosti jsou mnohdy svébytnými básněmi; Slíva se zde tedy částečně vrací k deníkové tradici poválečné Skupiny 42 (Jiří Kolář, Jan Hanč ad.), i když svou poetikou má blíže k básnické škole holanovské. Druhá, rozsáhlejší část knihy pak obsahuje ucelený výbor z básní, tedy již bez deníkových záznamů. Deník (a tedy i náš knižní výbor) pokrývá období, kdy byl Slíva objektivně na vrcholu svých tvůrčích sil a kdy vydal svá nejzásadnější díla (mj. sbírku Bubnování na sudy, za niž obdržel cenu Magnesia Litera).

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury ČR a statutární město Opava. Děkujeme!

AUTOR


Vít Slíva
 (nar. 1951 v Hradci u Opavy) vydal více než deset básnických knih, mimo jiné Nepokoj hodin (1984), Tanec v pochované base (1998), Bubnování na sudy (2002), Souvrať (2007), Návrší (2014) a nejnověji Bóje (2021). Za sbírku Bubnování na sudy obdržel v roce 2003 cenu Magnesia Litera a výroční cenu Nadace Český literární fond. Žije v Brně.