Vyšlo 9. listopadu 2018
ISBN 978-80-87370-22-3

300 ručně číslovaných výtisků
80 stran, pevná vazba, papírový přebal

DOPRODÁNO

Jan Gřešek / ilustrace, grafická úprava a návrh obálky

„Bůh je nejosamělejší člověk na světě,“ čteme ve třetí sbírce básní Olgy Stehlíkové — ovšem není to bůh krutý ani lhostejný, jen lidsky opuštěný. Nedosažitelnost nejkrásnějšího světa, který vytvořil, jej nutí hledat útěchu v příbězích. Vypráví si je sám. Přesouvá své figurky s dětským zaujetím, pozoruje jejich rozvržení a touží jim být blíž, být jim roven. A tak je portrétuje: je přitom nehezky hravý, a přesto plný rozmarného porozumění.

Výbor básní z této sbírky v německém překladu vyšel knižně pod názvem Porträts v berlínském nakladatelství Hochroth Verlag (2019).

ohlasy a recenze

„Základním rysem poezie Olgy Stehlíkové, přinejmenším ve sbírce Vykřičník jak stožár, je ambivalence. Autorka, respektive lyrické já, básnický subjekt, jako kdyby se nacházel v beckettovském schizmatu, které irský spisovatel vyjádřil slovy 'Nedotýkej se mě! Nedívej se na mě! Nemluv na mě! Zůstaň se mnou!' “

Josef Chuchma / ArtZóna
„Autorka dokonale ovládá básnickou zkratku a její verše skrze orchestr nástrojů civilního jazyka vybuchují do nečekaných metaforických obrazů, které navíc ústí do dramatických a drásavě naléhavých poetických sdělení.“

Libor Staněk / iLiteratura.cz

AUTORka


Olga Stehlíková
 (nar. 1977 v Příbrami) vystudovala bohemistiku a lingvistiku na FF UK v Praze. Působí jako nakladatelská i časopisecká redak- torka, editorka a literární publicistka. Za svůj básnický debut Týdny (2014) získala cenu Magnesia Litera. V roce 2017 vydala dvojjazyčnou sbírku dvojverší Vejce/Eggs, kterou doplňuje stejnojmenná LP deska s hudbou Tomáše Brauna. Společně s Milanem Ohniskem napsala pod pseudonymem Jaroslava Oválská básnickou sbírku Za lyrický subjekt (2018). Je také autorkou knihy pro děti Kluci netančej! (2019).

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Děkujeme!