Dny blízké odpovědi – Vlaďka Vokurková Košková

150 

Tři desítky textů, které Vlaďka Vokurková Košková shrnula do sbírky s názvem Dny blízké odpovědi, jsou autorčiným knižním debutem. Sbírka představuje výběr z několika rukopisných souborů, obsahujících texty datované převážně lety 1995–2000. Přestože jde o texty vzniklé v období autorského zrání a přirozeného hledání vlastního básnického výrazu, dokáží na mnoha místech překvapit nadhledem a schopností ironizujícího odstupu: v nich nachází autorčina intimní lyrika potřebný korektiv.