Vyšlo 21. září 2011
ISBN 978-80-87370-03-2

250 výtisků (50 ručně číslovaných)
144 stran, pevná vazba

OBJEDNAT

Petr Mikeš, Jakub Guziur, Anna Kareninová / překlad
Pavel Herynek 
/ výtvarný doprovod
Jan Gřešek 
/ grafická úprava a sazba

Kniha představuje českému čtenáři básnířku Mary de Rachewiltz (*1925), dceru amerického modernistického básníka a kritika Ezry Pounda.

Úvodní studie „Letokruhy rodokmenu“ zasazuje Maryin život a dílo do širšího kontextu osudů Poundovy rodiny a jeho literární tvorby. Druhou část publikace tvoří výbor ze sbírek Family Tree, Whose World?, For the Wrong Reason a dosud nevydaných rukopisů; na jeho překladu se podíleli Petr Mikeš, Jakub Guziur a Anna Kareninová. Knihu uspořádal a k vydání připravil Jakub Guziur. Autorem doprovodných kreseb je olomoucký výtvarník Pavel Herynek.

ohlasy a recenze

„Jakub Guziur vypravil do světa skvělý letopisný materiál plný biografických krátkých kapitol, výpisků, citací a vysvětlení k životu de Rachewiltz... jako zálohu na velkou monografii? (...) Kniha je doprovázena mimořádně zdařilými ilustracemi Pavla Herynka.“

David Voda / Listy - Dvouměsíčník pro kulturu a dialog
„Kniha Rodokmen Mary de Rachewiltz stojí za pozornost hned z několika důvodů. Prvním z nich je úvodní esej Letokruhy rodokmenu, který cenným způsobem sumarizuje a doplňuje informace, které mohl doposud český zájemce o Poundovo dílo načerpat ze skromné dostupné literatury. Autorská a překladatelská trojice Petr Mikeš, Jakub Guziur a Anna Kareninová, dlouhodobě se Poundovským okruhem zabývající, je zárukou obsahové hutnosti tohoto textu.“

Jáchym Gondáš / Protestant - nezávislý evangelický měsíčník

EDITOR

Jakub Guziur je básník, překladatel a vysokoškolský pedagog. Patří k předním českým odborníkům na literární moder- nismus, zejména dílo Ezry Pounda.