Vyšlo 25. dubna 2017
ISBN 978-80-87370-19-3

300 výtisků
48 stran, pevná vazba, barevný přebal

OBJEDNAT

Michal Puhač / výtvarný doprovod, grafická úprava a návrh obálky

Druhá sbírka Radka Glabazni signalizuje úkrok od poetiky jeho prvotiny, kde autor hledal inspiraci zejména v místech spojených s jeho oblíbenými literárními postavami a tvůrci. Díky těmto přiznaným asociacím sbírka mířila spíše k „poučenému“ publiku, což je přístup, který autor ve své druhé básnické knize zcela opouští.

Sbírka Reverb je tematicky sevřeným souborem textů citlivě zaznamenávajících novodobé posuny ve vnímání a fungování rodiny. Uvědomuje si znejasnění dříve ostrých kontur otcovské role, s nadhledem přiznává ústup z pozice tzv. „hlavy rodiny“. Dokumentuje stereotypy každodennosti, přiznává vlastní pohodlnost i ztrátu „životní iniciativy“ v souvislosti s hlásícím se středním věkem. Sbírka však není svědectvím o prožívané krizi – spíše konstatuje, že náš život se sice stal pouhou ozvěnou let minulých, na oplátku jsme však (snad) konečně nalezli jeho smysl: zanechali jsme ve světě vlastní „ozvěnu“ v podobě dětí, životní energii jsme předali do další generace. Název Reverb (angl. „ozvěna“) tak neodkazuje jen do anglicky mluvícího prostředí, v němž se autor profesně pohybuje, nýbrž stává se zde nosnou metaforou.

AUTOR

Radek Glabazňa (nar. 1980 v Opavě) je básník a anglista. Několik let žil v Southamptonu, kde absolvoval postgraduální studium anglické literatury a následně se věnoval pedagogické praxi. V současné době vyučuje na Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě. Vydal sbírky Teď ještě hlavou o střepy (2010) a Reverb (2017), svou tvorbu představil také v literárním časopise Tvar a v několika básnických sbornících.

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Děkujeme!