Vyšlo 15. listopadu 2007
ISBN 978-80-903908-2-9

200 ručně číslovaných výtisků
80 stran, pevná vazba, barevný přebal

DOPRODÁNO

Rostislav Herrmann / ilustrace
Kamil Maschke / překlad do španělštiny
Jan Gřešek / grafická úprava, typo a návrh obálky

Druhá básnická sbírka Miroslava Černého zkoumá a rozvíjí jednu ze tří linií, na jejichž souhře a protihře byla vystavěna prvotina Krajina v samotách slova (2005), totiž linii mytickou. Texty vznikly jako reflexe zkušenosti Evropana z návštěvy Peru a Bolívie a mají podobu svérázného básnického deníku, jehož jednotícím rámcem je mýtus o kondorovi.

Černý nenavazuje na vyzkoušenou tradici tzv. „básní z cest“, které nezřídka trpí prvoplánovostí a určitou sentimentalitou vyvolanou duchem místa. Zakotvenost mýtu v každodenní, pro Evropana drsné peruánské realitě zároveň Kámen Kondora zbavuje potenciálních rysů „pohádkovosti“ či falešné exotičnosti. Souvislosti nové sbírky Miroslava Černého je třeba hledat v angloamerické literární tradici; v kontextu moderní české poezie je spíše výjimečným počinem. Od současné básnické tvorby se výrazně odlišuje mimo jiné i tím, že subjektivní vidění světa je zde nahrazeno věčnou, „kolektivní“ pravdou mýtu.

Sbírku tvoří 24 básnických textů kratšího rozsahu. Vzhledem k jednomu z cílů vydání sbírky – básně jsou věnovány Černého adoptivní dceři Noemi, která žije v Peru – vycházejí texty v „zrcadlovém“ překladu do španělštiny (přel. Kamil Maschke). Celek knihy dále doplňují kresby Rostislava Herrmanna z opavského sdružení výtvarníků Skupina X.

ohlasy a recenze

„Jednotlivé básně jsou obrazně silné, přičemž je akcentována také zvuková stránka výpovědi.“

Miroslav Chocholatý / Host
„Rozhodně jde o autora poučeného; kromě slov šetří metaforami, zřejmě zná jejich cenu, dovede i pointovat.“

Karel Vůjtek / Zpravodaj ostravského střediska Obce spisovatelů

AUTOR

Miroslav Černý (nar. 1977 v Opavě) je básník, překladatel, cestovatel, lingvista a vysokoškolský pedagog. Vydal sbírky Krajina v samotách slova (2005, druhé vydání 2012), Kámen Kondora (2007), Runová haiku (2010), Karavansaraj (2014) a Silou psů (2017). Napsal také texty pro hudební album Abendland (2016), na němž se podílela řada osobností české hudební scény.

Svým překladem Ságy o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (2009) uvedl toto dílo do českého literárního prostředí. V knize Poselství prachu (2013) shromáždil mýty a legendy severoamerických indiánů z oblasti Velké Pánve. Procestoval více než 40 zemí pěti kontinentů. V beletrizovaném cestopisu Africká pohlednice (2009) kombinuje realistické záznamy z cest s osobitým poetickým nahlížením světa. Své výpravy za domorodými etniky Amazonie, Afriky a Malajsie popisuje v etnograficky laděném cestopisu Pátá rovnoběžka (2011).