Vyšlo 30. dubna 2009
ISBN 978-80-903908-7-4

300 výtisků (100 ručně číslovaných)
144 stran, pevná vazba, barevný přebal

DOPRODÁNO

Miroslav Černý / překlad a úvodní studie
Markéta Šenkyříková
 / ilustrace, grafická úprava a typo

V překladu Miroslava Černého se českým čtenářům vůbec poprvé představuje klasické dílo staré severské literatury, které je inspirováno hrdinskými příběhy ze středověkých dějin kmene Gótů a jiných germánských národů. Jde o fiktivní text sestavený v průběhu 13. století, který nicméně obsahuje celou řadu odkazů na skutečné historické události a postavy. Zachycuje starogermánské prostředí zhruba v rozmezí let 98–1066 n. l.

Ságu tvoří několik mytických příběhů pocházejících z různých zdrojů a vzniklých v různých dobách. Prozaický text je prokládán básněmi a písněmi, které jsou reprezentativní ukázkou tzv. aliterační poezie, typické pro středověké severské básnictví. Právě překlad veršovaných pasáží v podání básníka Černého patří k největším přínosům tohoto vydání.

Příběh krále Heidreka a válečnice Hervör patřil k významným inspiračním zdrojům J. R. R. Tolkiena a ovlivnil jeho známé literární legendy ze Středozemě; v anglickém překladu jeho syna Christophera také Sága v Západní Evropě vešla do širšího čtenářského povědomí.

ohlasy a recenze

„Je třeba ocenit mimořádnou odvahu překladatele, že se pustil do textu tak obtížného a dobře se vypořádal s jeho úskalími. Dále bych vysoce ocenila jeho hluboké znalosti jazyka, prosodie i reálií originálu. V neposlední řadě pak očividné – a záslužné – nadšení pro věc, v našem oboru tak potřebné.“

Jarka Vrbová / Obec překladatelů
„Kniha tvoří výjimečnou, celistvou soustavu, sférickou strukturu vyznačující se dokonale hladkou plochou, z níž žádným způsobem nevystupuje narušující prvek.
Je k dokonalosti vypracovaným projektem, za kterým je vidět nejen snaha a tvrdá práce, ale především radost z takto odvedené námahy.“

Kamila Vozáková / Psí víno
„Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém představuje výběrem, rozsahem
i zpracováním ideální úvod do staré severské ságy pro zvídavého čtenáře; zaujme nicméně i čtenáře znalého, a to nejen nápaditou grafickou úpravou.“

Ondřej Vimr / Tvar
„(Autorovým) záměrem bylo, jak uvádí, vytvořit čtivé a k čtenáři vstřícné dílo. Kniha je navíc vybavena originálními ilustracemi a nezvyklou grafickou úpravou. A že se záměr vytvořit 'krásnou knihu' vydařil, dokládá i získané ocenění.“

Kateřina Ratajová / A2

PŘEKLADATEL

Miroslav Černý (nar. 1977 v Opavě) je básník, překladatel, cestovatel, lingvista a vysokoškolský pedagog. Vydal sbírky Krajina v samotách slova (2005, druhé vydání 2012), Kámen Kondora (2007), Runová haiku (2010) a Karavansaraj (2014). Napsal také texty pro hudební album Abendland (2016), na němž se podílela řada osobností české hudební scény.

Svým překladem Ságy o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (2009) uvedl toto dílo do českého literárního prostředí. V knize Poselství prachu (2013) shromáždil mýty a legendy severoamerických indiánů z oblasti Velké Pánve. Procestoval více než 40 zemí pěti kontinentů. V beletrizovaném cestopisu Africká pohlednice (2009) kombinuje realistické záznamy z cest s osobitým poetickým nahlížením světa. Své výpravy za domorodými etniky Amazonie, Afriky a Malajsie popisuje v etnograficky laděném cestopisu Pátá rovnoběžka (2011).

Vznik a vydání knihy podpořili:
Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český literární fond a statutární město Opava. Děkujeme!