Vyšlo 27. března 2010
ISBN 978-80-87370-00-1

400 výtisků (50 ručně číslovaných)
64 stran, pevná vazba, barevný přebal

DOPRODÁNO

Rostislav Herrmann / ilustrace
Jan Gřešek 
/ grafická úprava, typo a návrh obálky

S drzostí typickou pro postmodernu narouboval Miroslav Černý symboliku starogermánských runových znaků na tradiční japonskou formu haiku. Nejde mu však o spojování nespojitelného a originalitu za každou cenu, autor se nesnaží psát „haiku se starogermánskými motivy“. Spíše oba zdánlivě zcela nesouvisející světy básnicky dobývá, využívá a přetváří na osobní prostor pro neotřelou (sebe)reflexivní lyriku.

Nová sbírka je logickým pokračováním Černého předchozí tvorby básnické i překladatelské. Zatímco ale v předchozí sbírce Kámen Kondora (a koneckonců i v překladu Ságy o Hervör) nacházel „to podstatné“ mimo sebe, ve vytržení a opojení cizí mýtickou skutečností a skutečností mýtu, v Runových haiku je nalézá (nebo chcete-li, vynalézá) sám v sobě jako důležitou součást své – osobní i nadosobní – identity.

Kniha vznikla ve spolupráci s výtvarníkem Rostislavem Herrmannem.

ohlasy a recenze

„Přiznejme, že česká poezie trpí příliš snadno získanou a příliš upovídanou zdobností; přijměme tedy s povděkem snahu naučit ji myšlenkové přesnosti skrze stručnost vyjádření. Například na poezii Dálného východu, jež poslední dobou inspirovala takového Miroslava Černého (ve sbírce Runová haiku).“

Ivo Harák / Host
„Už to budí sympatie: autor po starogermánských runách nesáhl jako po symbolech nabízejících laciný efekt, ale jako po čemsi důvěrně známém. [...] V tomto kontextu se básně Miroslava Černého jeví jako velmi kultivované a formálně uvědomělé.“

Simona Martínková-Racková / Tvar

AUTOR

Miroslav Černý (nar. 1977 v Opavě) je básník, překladatel, cestovatel, lingvista a vysokoškolský pedagog. Vydal sbírky Krajina v samotách slova (2005, druhé vydání 2012), Kámen Kondora (2007), Runová haiku (2010), Karavansaraj (2014) a Silou psů (2017). Napsal také texty pro hudební album Abendland (2016), na němž se podílela řada osobností české hudební scény.

Svým překladem Ságy o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (2009) uvedl toto dílo do českého literárního prostředí. V knize Poselství prachu (2013) shromáždil mýty a legendy severoamerických indiánů z oblasti Velké Pánve. Procestoval více než 40 zemí pěti kontinentů. V beletrizovaném cestopisu Africká pohlednice (2009) kombinuje realistické záznamy z cest s osobitým poetickým nahlížením světa. Své výpravy za domorodými etniky Amazonie, Afriky a Malajsie popisuje v etnograficky laděném cestopisu Pátá rovnoběžka (2011).

Vydání knihy podpořilo statutární město Opava. Děkujeme!